+44 (0)1278 427 272

Нутрацеутика

UltraCell - квасац

UltraCell® је Микронов регистровани сој квасца Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. Јединствени је и елитни сој квасца Saccharomyces cerevisiae, који је строго одабран ради подршке оптималном раду и одржавању бурага као и производних резултата животиња.

         

Click here for more...

ImmuGuard - Стимуланс Имуног Система

ImmuGuard, комбинација различитих производа ферментације, дериват квасца Saccharomyces cerevisiae и фрукто-олигосахарида, формулисан је за јачање имунитета, унапређење здравља цревног тракта и побољшавање добробити и производних резултата животиња.

         

Click here for more...

FerMos - Манан-Олигосахарид

FerMos је концентрат манан-олигосахарида добијен деривацијом из ћелијског зида квасца Saccharomyces cerevisiae. FerMos обезбеђује одржавање оптималне равнотеже у гастроинтестиналној микрофлори животиња.

         

Click here for more...

AquaFortis - Модификатор Цревне Микрофлоре

AquaFortis је наменски производ за потребе аквакултуре на бази пажљиво одабраних пробиотских микроорганизама и пребиотских манан-олигосахарида добијених деривацијом из ћелијског зида квасца Saccharomyces cerevisiae. Обезбеђује већу отпорност на бактеријске и вирусне инфекцијама, а ублажава и стрес који се јавља као посљедица тога.

              

Click here for more...

BioBoost - Пробиотик

BioBoost је концентрисани извор виталних сојева пробиотичких микроорганизама и нутрацеутских компоненти развијен ради побољшавања ефикасности и производње код млађих преживара.

Click here for more...

Robusta - Performance Enhancer

Formulated to bring inner strength, Robusta combines prebiotic effects, with the microflora balancing properties of carefully selected yeast products, and powerful natural antioxidants, to deliver improvements in growth performance.

         

Click here for more...

Website Design by WNW Digital