+44 (0)1278 427 272

Mycotoxin Remediation

UltraSorb - Деактиватор Микотоксина

              

         

UltraSorb® је линија наменских производе за сваку врсту, а развијена је ради смањења утицаја микотоксина на производњу и здравље животиња.

Изазов

Микотоксини су отрови који контаминирају сточну храну због појаве природних секундарних метаболичких процеса буђи која расте на храни. Микотоксини представљају озбиљну претњу по здравље животиња и продуктивност. Економска штета коју по производњу свиња, живине и преживара узрокују микотоксини често је знатна.

Решење

Сваки производ формулисан је тако да уклања најкритичније токсине за циљну животињу. У обзир се узимају и услови под којима се врши ублажавање негативног ефекта.

UltraSorb® - линија деактиватора микотоксина:

  • Ultrasorb P (за живину)
  • Ultrasorb S (за свиње)
  • Ultrasorb R (за преживаре)
  • Ultrasorb A (за рибу и шкампе)
    UltraSorb mode of action

Основне функције производа UltraSorb су ВЕЗИВАЊЕ, ТРАНСФОРМАЦИЈА и РАЗЛАГАЊЕ. Смеша високо адсорбујућих материјала везује велик број различитих микотоксина и њихових деривата и чини их безопасним. Биолошки активни састојци трансформишу молекуларну структуру микотоксина који се тешко везују и побољшавају ефикасност везивања. Биолошки активни састојци разлажу микотоксине у мање молекуле које су мање токсичне, чиме олакшавају њихово везивање. Јединствена смеша етеричних уља за побољшање укусности и заштиту против штетних ефеката буђи која ствара токсине, нпр. Aspergillus, и која би могла бити присутна у сточној храни/храниву.

Предности

  • Наменско решење за сваку врсту
  • Превентивна контрола већег броја микотоксина
  • Минималан негативни утицај микотоксина на здравље и прираст одређене животиње

Website Design by WNW Digital