+44 (0)1278 427 272

Аквакултура

Аквакултура у последњој децениј бележи најбржи раст у сектору производње животиња. Скоро половина свих риба и шкампа који се тренутно конзумирају у свету пореклом је из аквакултуре, а у наредним годинама очекује се да ће аквакултура премашити риболов дивљих врста и постати главни снабдевач рибом и шкампима. Међутим, за раст аквакултуре потребно је да се уклоне одређене препреке. Једна од њих је расположивост и цена сировина за хранива, као што је рибље брашно, што је индустрију навело да се да у потрагу за алтернативама: то су нпр. протеини биљног порекла. С обзиром на тренутно повећање употребе биљних састојака у хранивима за аквакултуру, ризик од контаминације микотоксинима је заиста стваран. Микотоксини имају негативан утицај на производне резултате врста гајених у аквакултури и узрокују значајне економске последице на индустрију.

Још један велики изазов кад је реч о аквакултури је здравље црева водених врста. Водене животиње живе у блиском контакту с околином у којој су присутне опортунистичке бактерије, као што је бактерија Vibrio sp. Микронови програми за конзервисање хранива, за ублажавање негативног ефекта микотоксина и за нутрацеутике имају за циљ побољшавање продуктивности, одржавање равнотеже микрофлоре дигестивног тракта, ублажавање стреса и свођење негативног утицаја микотоксина код рибе и шкампа на најмању могућу меру.

     Aqua silhouette

 

Конзервисање сточне хране и других хранива
Микронов програм за конзервисање сточне хране и других хранива намењен је решавању проблема везаних за кварење кабастих хранива и сточне хране под утицајем микроба. Овај програм помаже да максимално сачувате хранљиве материје и обезбедите њихову доступност, да смањите ризик од контаминације микроорганизмима те да побољшате стабилност кабастих хранива и сточне хране.

Више информација у наставку...

Ублажавање негативног ефекта микотоксина
Микронов програм за ублажавање негативног ефекта микотоксина намењен је сузбијању проблема код живине, свиња и преживара изазваних микотоксинима. Програм се заснива на комбинованој технологији која омогућава везивање, трансформацију и разлагање главних токсина.

Више информација у наставку...

Нутрацеутика
Микрон je развио производе на бази пробиотика, пребиотика и других биолошки активних материјала за унапређење здравља дигестивне микрофлоре производних животиња и за побољшавање прираста и имуног одговора.

Више информација у наставку...

Website Design by WNW Digital