+44 (0)1278 427 272

О нама

   

Micron Bio-Systems посвећено ради на развијању најсавременијих производних решења и програма за конкретне врсте који за циљ имају побољшавање здравља и производних резултата животиња.

Микронова филозофија почива на основним начелима: важности унутрашњих и спољашњих биолошких система животиња и њиховом накнадном утицају на здравље и добробит. Темељно разумевање тржишта неопходно је пре примене нашег концепта SMART SCIENCE (ПАМЕТНУ НАУКУ) и кључних научних компетенција на пољу микробиологије, биохемије, ензимологије и имунологије. То нам знање омогућава да утврђујемо изазове и примењујемо кључне технологије у развоју наших производних решења.

Микронова три стуба

Микронов приступ се заснива на три стуба. Сваки садржи производе и решења на бази технологије за решавање изазова везаних за здравље и узгој животиња.

Ти стубови су:

  • КОНЗЕРВИСАЊЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ И ДРУГИХ ХРАНИВА
  • УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНОГ ЕФЕКТА МИКОТОКСИНА
  • НУТРАЦЕУТИКА

Наши производи се примењују код преживара, свиња и живине. Представљају решења за санитацију хране, управљање ризицима микотоксина, стимулацију раста и јачање механизма природне одбране организма.

    3pillars

Партнери-сарадници

               

Website Design by WNW Digital